Bergsprängning är ett svårt och krävande jobb

Spränga berg gör man oftast i samband med byggarbeten. Berget kan helt enkelt vara i vägen och genom att spränga bort delar av det kan man göra plats för en byggnad. Det finns dock andra situationer där det kan bli aktuellt med bergsprängning. I Norge övervägde man nyligen att spränga ett berg som sakta men säkert höll på att att rasa ner över ett område med flera villor.

De boende hade då evakuerats och genom att tillämpa bergsprängning menade man att man kunde påskynda det oundvikliga. Bergsprängning i det sammanhanget är dock en helt oprövad metod och det är svårt att veta i förväg exakt vilka konsekvenser en sådan operation skulle få. Därför valde man att avvakta. Ytterligare en anledning till bergsprängning kan vara att man vill bygga en genomfartsväg genom berget, alltså en tunnel.

Utmaningar vid bergsprängning.

Att spränga berg kanske kan uppfattas som ett busenkelt jobb, de flesta är ju kapabla att placera ut dynamit eller andra sprängmedel lite här och var och sedan trycka på en knapp. Men även om det är lätt att spränga så är det desto svårare att spränga rätt, alltså att göra det under kontrollerade former och att få precis det resultat som eftersträvas.

Först och främst måste säkerheten säkerställas så att ingen människa kommer till skada under sprängningen. Det gör man genom att bedöma hur långt från detonationsplatsen man måste befinna sig för att vara säker och så gör man en avspärrning utifrån det. Man måste också bedöma om sprängningen riskerar att skada eventuella byggnader och andra strukturer i närområdet och i så fall vidta nödvändiga åtgärder. Bergsprängning kräver helt enkelt en noggrann analys gjort av utbildade experter innan man kan skrida till verket.