Ska du göra en OVK besiktning?

OVK besiktning är något som ska göras på olika hus och byggnader. Det är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. Äger du en fastighet så är du ansvarig för att en sådan kontroll eller besiktning blir gjord. De ska göras vart tredje eller vart sjätte år, det beror lite på vad det är för byggnad. OVK besiktningar är en kontroll av att ventilationerna fungerar så som de ska.

Man utför dessa kontroller när man bygger nytt, när man bygger om och sedan då kon​​tinuerligt. Den som utför kontroll ska vara en besiktningsman, som kan skriva ett intyg på att det har gjorts.

Obligatorisk ventilationskontroll måste göras

En OVK besiktning av fastighet är något som måste göras på i stort sett alla byggnader. Om du vill försäkra dig om att din kontroll av ventilationen ska gå igenom och utan anmärkningar, så kan du se till att alltid se över den innan så väl som ha koll på din luftmiljö i hemmet. Dessutom kan du se till att det görs en service regelbundet på den. 

​Du som behöver göra en obligatorisk ventilationskontroll, med en besiktningsman, du kan kontakta OVK center. De utför såna här kontroller och skriver sedan intyg. Du som inte vill det ska bli någon form av anmärkning, kan regelbundet själv göra egna kontroller av ventilationen. Du kan också se till att ofta mäta själva luftkvaliteten. Missa sedan inte att göra din besiktning med OVK vart tredje eller sjätte år, beroende på vad för byggnad det är som du äger.