Anlita en redovisningsbyrå för er koncernredovisning

En koncernredovisning måste upprättas varje år. Regler för hur en koncernredovisning ska utföras finns hos IFRS (international financial reporting standards). Den är till för att ge intressenterna information om resultat, ställning, samt kassaflöde för koncernen i helhet så att intressenterna kan utvärdera koncernen. Här finns redovisningsbyråerna som kan utföra mycket av arbetet inför koncernredovisningen. För det första har de hand om bokföringen med löpande verifikat, alla kund- och leverantörsfakturor.

Redovisningsbyrån tar även hand om anläggningsregistret där man hanterar inventarier och gör avskrivningar. Dessutom tar redovisningsbyrån hand om moms och skattedeklarationer. Betalningar, avstämningar och månadsbokslut med resultat och balansräkning varje månad utförs också.

Ekonomisk rådgivning är mycket bra att få inför en koncernredovisning.
I redovisningsbyråns koncernredovisning ingår relevanta rapporter, analyser av utfallet, utvärdering av utfallet och förslag till förbättringar. Allt blir så mycket enklare för företagen, som kan ägna sig åt produktion i stället för bokföring.

Redovisningsbyrån gör koncernredovisningar.
En koncern är en sammanslutning av juridiskt självständiga företag som arbetar tillsammans för att uppnå hög konkurrenskraft och lönsamhet. Detta görs genom att samordna de i koncernen ingående verksamheterna.

En redovisningsbyrå är då ett bra komplement inför koncernredovisningen. Redovisningsbyrån tar hand om bokföring, fakturor, rådgivning och koncernredovisning.
I redovisningsbyrå koncernredovisning måste alltid en förvaltningsberättelse ingå. Dessutom ska resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys finnas i koncernredovisningen.

Tilläggsupplysningar ska tilläggas på slutet av redovisningen.

Regler för koncernredovisning finns hos IFRS (international Financial Reporting Standards). Redovisningsbyrån skapar en koncernredovisning som innehåller relevanta rapporter, analys av utfallet och en utvärdering av resultatet. Dessutom får man råd om hur man kan skapa förbättringar. Så lägg energin på att producera och lansera produkter och låt redovisningsbyrån göra det de är bäst på. En enkel och klok lösning för alla företag.